รัฐมนตรีสหภาพยุโรปรับคำแนะนำด้านธรรมาภิบาลในการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ

รัฐมนตรีสหภาพยุโรปรับคำแนะนำด้านธรรมาภิบาลในการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ

การสนับสนุนจากสาธารณะจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลในระดับสูงรัฐมนตรีสหภาพยุโรปที่รับผิดชอบด้านการกีฬากล่าวและรับคำแนะนำเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆในการประชุมในสภาการศึกษา เยาวชน วัฒนธรรม และการกีฬาของสหภาพยุโรป รัฐมนตรีของสหภาพยุโรปที่รับผิดชอบด้านกีฬารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงธรรมาภิบาลในการกีฬา

โดยอ้างถึงการเปิดเผยล่าสุดและที่กำลังเกิดขึ้น

เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ทางการเงินและการคอร์รัปชั่นในองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ รัฐมนตรีเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐบาลควรมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนสาธารณะที่ส่งผ่านไปยังองค์กรกีฬานั้นถูกใช้อย่างเหมาะสม และหากองค์กรกีฬาต้องการรักษาความเป็นอิสระตามที่พวกเขาเคยมีมา องค์กรต่างๆ ก็ควรดำเนินการตามหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

รัฐมนตรียังเห็นพ้อง ด้วยว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่

รับผิดชอบในการสนับสนุนองค์กรกีฬาและกำหนดกรอบทางกฎหมายเพื่อให้พวกเขาทำงานภายในกำหนดเป้าหมายความสมบูรณ์ของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬายังได้นำข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาสำคัญ ๆ

ในขณะที่รัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการแข่งขันกีฬาที่สำคัญสามารถเป็น

 “ผลงานเชิงบวก” และช่วยในการพัฒนาเมืองหรือภูมิภาค พวกเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ามีกรณีของ “ความโปร่งใสที่จำกัด” ในขั้นตอนการตัดสินใจและในการดำเนินการ การกำกับดูแลที่ดีตลอดจน “อาจ” เสนอราคามากเกินไป “ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนการโฮสต์ที่สอดคล้องกัน” นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตอีกว่าเมืองที่มีผู้สมัครจำนวนหนึ่งถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่เหล่านี้

เพื่อส่งเสริมหลักการธรรมาภิบาลที่ดี 

สภาสหภาพยุโรปจึงขอเชิญประเทศสมาชิกปฏิบัติตามรายการข้อเสนอแนะ คำแนะนำดังกล่าวรวมถึงการรับประกันว่าทุกขั้นตอนของเหตุการณ์มีความโปร่งใส สิ่งที่ควรรวมถึง “การรายงานที่เป็นอิสระ การตรวจสอบ การประเมิน และความรับผิดชอบ” ขอแนะนำเพิ่มเติมว่าควรทำ “การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ที่เชื่อถือได้” ก่อนการประมูล

การใช้เกณฑ์ที่โปร่งใสและเกี่ยวข้อง เช่น 

การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะที่นำมาใช้ในการประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ข้อความแนะนำยังชี้ให้เห็นอีกว่าการสนับสนุนจากสาธารณะควรเป็นไปตามเงื่อนไขในการยึดมั่นในประเด็นด้านความซื่อสัตย์ต่างๆ เช่น หลักการด้านสิทธิมนุษยชน

ประเทศสมาชิก คณะกรรมาธิการยุโรป 

พร้อมด้วยขบวนการกีฬาระหว่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมให้ “พัฒนารูปแบบแนวทางสำหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมกีฬาสำคัญ ๆ ในระดับชาติ” และพัฒนาจรรยาบรรณที่ใช้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาที่สำคัญ สิ่งนี้จะสนับสนุนกระบวนการต่อเนื่องของสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน ตลอดจนมรดกของการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ” ข้อความสรุปผลการประชุมระบุ

Credit : เว็บตรง แตกง่าย